Karantinas ir sutarčių nevykdymas

Šiomis dienomis, esant šalyje paskelbtam karantinui, daugelis klausia, ar dėl šios situacijos galima nevykdyti sutarčių, remiantis nenugalima jėgos (force majeure) aplinkybe.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tam, kad būtų pripažintos egzistuojant force majeure aplinkybės, būtina šių sąlygų visuma:
1) aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti;
2) dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti;
3) šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio;
4) šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos.

Pažymėtina, kad Civiliniame kodekse įtvirtintos nenugalimos jėgos sąlygos turi būti konstatuojamos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o force majeure besiremianti sutarties šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos jėgos sąlygos egzistuoja būtent jos atžvilgiu.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close